Στείλτε μας τις ενημερώσεις σας για σεμινάρια παραδοσιακών χορών, εκδόσεις βιβλίων παραδοσιακών χορών. Η ανάρτηση του υλικού είναι δωρεάν

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Οι παρακάτω χοροί είναι οι προτεινόμενοι χοροί από το αναλυτικό πρόγραμμα για την Α' και Β' τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Οι παρακάτω χοροί είναι οι προτεινόμενοι χοροί από το αναλυτικό πρόγραμμα για την Γ' και Δ' τάξη του Δημοτικού σχολείου.
ΤΟΠΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, Ενδεικτικά αναφέρονται :


Οι παρακάτω χοροί είναι οι προτεινόμενοι χοροί από το αναλυτικό πρόγραμμα για την Ε' και ΣΤ' τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Τοπικοί χοροί: